Bramka BACnet® UTY-ABGXZ1

• Umożliwia podłączenie średnich i dużych systemów BMS do systemu sieci VRF poprzez otwarty protokół
komunikacyjny BACnet®.
• Do jednej bramki BACnet® można podłączyć maksymalnie 1600 jednostek wewnętrznych, tworzących
4 sieci VRF (maksymalnie 400 jednostek wewnętrznych i 100 jednostek zewnętrznych w jednym
systemie sieciowym).
• Umożliwia sterowanie i monitorowanie systemu sieci VRF za pośrednictwem otwartego protokołu
komunikacyjnego BACnet®.
• Kompatybilny ze standardem BACnet® (B-ASC)(normy ANSI/ASHRAE-135-2014).
• Kompatybilny z BACnet® / IP poprzez Ethernet.
• Dostępne są funkcje harmonogramu, alarmów i zdarzeń, funkcja rozliczania kosztów zużycia energii
oraz funkcja oszczędności energii.
• Mały interfejs U10 USB umożliwia podłączenie komputera do systemu sieci VRF. Komputer i interfejs USB
nie stanowią wyposażenia.
• Oprogramowanie dostępne jest w 7 różnych wersjach

Interfejs BACnet® UTY-VBGX (osprzęt)

• Interfejs BACnet® umożliwia podłączenie systemu VRF Fujitsu General do systemu BMS.
• Do jednego interfejsu BACnet® można podłączyć maks. 128 jednostek wewnętrznych i 32 układy chłodnicze.
• Kompatybilny ze standardem BACnet® (B-ASC)(normy ANSI/ASHRAE-135-2014)
• Kompatybilny ze standardem BACnet®/IP poprzez Ethernet.

Interfejs LonWorks UTY-VLGX

• Urządzenie pozwalające na podłączenie systemu VRF do otwartej sieci LonWorks w celu zdalnego zarządzania małymi oraz średnimi systemami BMS i systemem VRF.
• System VRF może być centralnie sterowany lub monitorowany z systemu LonWorks poprzez interfejs
UTY-VLGX.
• Do jednego interfejsu LonWorks można podłączyć maks. 128 jednostek wewnętrznych.

Interfejs MODBUS® dla jednostki wewnętrznej

Interfejs MODBUS umożliwia pełną integrację klimatyzatorów z siecią MODBUS
• Kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwia montaż.
• Nie jest wymagane oddzielne, zewnętrzne zasilanie.
• Interfejs MODBUS należy połączyć bezpośrednio z jednostką wewnętrzną.
• Interfejs MODBUS umożliwia centralne monitorowanie i kontrolę klimatyzatorów za pomocą BMS
lub sterownika centralnego/domowego.

Interfejs MODBUS umożliwia pełną integrację klimatyzatorów z siecią MODBUS

• Kompaktowa i lekka konstrukcja.
• Bezpośrednie połączenia z siecią MODBUS.
• Do 128 jednostek wewnętrznych może być kontrolowanych przez jeden Interfejs MODBUS.
• Interfejs MODBUS umożliwia centralne monitorowanie i kontrolę klimatyzatorów za pomocą BMS lub
sterownika centralnego.
• Do sieci VRF można podłączyć maksymalnie 9 interfejsów. Symultaniczne sterowanie takie jak ON/OFF
lub ustawienia temperatury mogą być wykonane w każdej strefie.
• Możliwość łatwego wykrycia błędu połączenia nawet po zakończeniu prac instalacyjnych.

Interfejs KNX® dla jednostki wewnętrznej UTY-VKSX

Interfejs KNX umożliwia indywidualne sterowanie jednostką wewnętrzną
• Nowy interfejs KNX umożliwia połączenie centralnego/domowego sterownika z jednostką wewnętrzną
Fujitsu General.
• Kompaktowa i lekka konstrukcja.

Interfejs KNX służy do centralnego sterowania systemem

• Nowy interfejs KNX umożliwia podłączenie sterownika centralnego/domowego
do systemu VRF Fujitsu General.
• Do jednego interfejsu KNX można podłączyć maksymalnie 128 jednostek wewnętrznych
i 100 jednostek zewnętrznych.

Interfejs Wi-Fi UTY-TFSXZ1

• Jest to najbardziej zaawansowane rozwiązanie, pozwalające na zdalne sterowanie systemem klimatyzacji
za pomocą wszystkich dostępnych urządzeń mobilnych, jak smartfony i tablety.
• Nie jest wymagane oddzielne, zewnętrzne zasilanie.
• Współpracuje z pojedynczymi jednostkami wewnętrznymi typu Split lub Multi Split.

Zewnętrzny przełącznik funkcji UTY-TERX

Sterowanie pracą klimatyzatorów poprzez podłączenie dodatkowych
przełączników
• W połączeniu z przełącznikiem kart-kluczy
lub innym czujnikiem, zewnętrzny przełącznik
funkcji umożliwia sterowanie funkcjami: Wł./Wył.,
temperatura, prędkość wentylatora i tryb pracy.
Dzięki temu produkt ten jest odpowiedni
do montażu np. w pokojach hotelowych.
• Czytnik kart-kluczy i inne przełączniki (sensory)
nie stanowią wyposażenia.
• Nastawę temperatury można określić
dwupunktowo, indywidualnie dla chłodzenia
i grzania (4 nastawy).

Do Pobrania

Pliki do pobrania