SYSTEMY KLIMATYZACJI VRF VR-II

 

Zaawansowany system VR-II typu VRF oparty o technologię bezpośredniego odparowania czynnika chłodniczego.

Dzięki możliwości wymiany ciepła pomiędzy jednostkami wewnętrznymi z pominięciem jednostek zewnętrznych (sytem HR - odzysk ciepła) uzyskujemy znaczne oszczędności energetyczne (wysokie COP), oraz podniesienie komfortu (możliwość pracy z automatycznym wyborem funkcji Chłodzenie / Grzanie).

Do systemu można podłączyć maksymalnie 64 jednostki wewnętrzne o maksymalnej mocy 202.5kW, co przy nominalnej wydajności 135kW daje aż 150% przewymiarowania. Możliwość projektowania rozległych instalacji, fabryczny system centralnego sterowania (kontrola dostępu, rozlicznie kosztów energii, rozległe funkcje energooszczędne), współpraca z nowoczesnymi systemami zarządzania obiektami BMS czyni z systemu VR-II doskonałe i pewne źródło energii cieplnej i chłodniczej dla budynków mieszkalnych, komercyjnych, oraz biurowych i przemysłowych.

Więcej informacji dostępne w KATALOGU.