Interfejs Wi-Fi FJ-RC-WIFI-1

IntesisHome
• Najbardziej zaawansowane rozwiązanie dla zdalnego zarządzania systemem klimatyzacji przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń mobilnych jak smartfony, tablety i komputery.
• Nie jest wymagane oddzielne, zewnętrzne zasilanie.
• Możliwość zastosowania dla pojedynczych jednostek wewn. lub jednostek sterowanych grupowo (aż do 16 jednostek).

Interfejs MODBUS® FJ-RC-MBS-1

Interfejs Modbus umożliwia całkowitą integrację klimatyzatorów
z siecią Modbus
• Prosty w montażu, ze względu na kompaktową konstrukcję i niewielkie wymiary.
• Nie jest wymagane oddzielne zewnętrzne zasilanie.
• Interfejs Modbus umożliwia centralne monitorowanie i sterowanie klimatyzacją z systemu BMS.

Interfejs KNX® FJ-RC-KNX-1i

Interfejs KNX umożliwia całkowitą integrację klimatyzatorów
z siecią KNX
• Prosty w montażu ze względu na kompaktową konstrukcję i niewielkie wymiary.
• Nie jest wymagane oddzielne zewnętrzne zasilanie (niezbędny jest wyłącznie zasilacz magistrali KNX).
• Może być stosowany z pojedynczymi jednostkami wewnętrznymi, jak również dla sterowania grupowego (maks. 16 jednostek).

Interfejs KNX® dla jednostki wewnętrznej

Interfejs KNX umożliwia indywidualne sterowanie jednostką wewnętrzną
• Nowy interfejs KNX umożliwia połączenie centralnego/domowego sterownika z jednostką wewnętrzną Fujitsu General.
• Kompaktowa i lekka konstrukcja.

Interfejs MODBUS® dla jednostki wewnętrznej

Interfejs MODBUS umożliwia pełną integrację klimatyzatorów z siecią MODBUS
• Kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwia montaż.
• Nie jest wymagane oddzielne, zewnętrzne zasilanie.
• Interfejs MODBUS należy połączyć bezpośrednio z jednostką wewnętrzną.
• Interfejs MODBUS umożliwia centralne monitorowanie i kontrolę klimatyzatorów za pomocą BMS
lub sterownika centralnego/domowego

Interfejs sieciowy dla systemu Split UTY-VTGX / UTY-VTGXV

• Interfejs sieciowy wymagany jest do podłączenia jednostki Split do sieci VRF.
• Kompaktowa i lekka konstrukcja.
• Możliwość podłączenia obu typów sterowników przewodowych, 2-żyłowego oraz 3-żyłowego.

Do Pobrania

Pliki do pobrania